Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Categorie: NT - Brieven
Pagina 6 van 10
Volgorde bestanden door:
Naam | Datum
 
Selecteer alles
- Selecteer de checkbox om meerdere bestanden tegelijkertijd te downloaden en klik op vervolg.
- Klik op de titel om details te bekijken en één bestand te downloaden.
- Klik op de naam van de auteur om een e-mail te versturen.
Bestanden:
mp3.png Galaten 4 deel 2 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In dit gedeelte spreekt Paulus zijn ernstige zorg uit naar de gemeenten van Galate. Hoewel zij wisten met Christus gestorven, begraven en opgestaan te zijn en dat dat de enige bron van leven was door het werk van de Heilige Geest, plaatsten zij zich toch weer onder iets wat van vóór het kruis was. Zij waren bevrijd van alles wat tot vroeger behoorde en nu stelden zij zich vrijwillig onder de wet. Dit uitte zich in het zich nauwkeurig gaan houden aan de joodse feestdagen, de besnijdenis en de reinheidswetten. Feitelijk zien we hier de christen die net als het joodse volk terugverlangde naar de situatie van Egypte. Dit was bijzonder ernstig. Wat hierover gezegd is zullen we verder opzoeken in handelingen 15 waar we in het bijzonder vinden dat Christus zowel ons verleden als ons heden bepaalt; alleen Híj is onze gerechtigheid en onze heiligheid.mp3.png Galaten 4 deel 3 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(Gal.4: 12-20) In deze verzen doet Paulus een appѐl op de Galatiërs om terug te keren tot de leer, en het daarbij behorende leven, die zij in het begin van Paulus aangenomen hadden. Paulus was bang dat al die arbeid tevergeefs is geweest nu zij het evangelie probeerden te mixen met de wet. Hij probeert hen terug te brengen in de vrijheid van Christus door hen te herinneren aan de goede oude dagen waarin zij zo blij waren met het onversneden evangelie.mp3.png Galaten 4 deel 4 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In Gal.4:21-31 illustreert Paulus aan de hand van de geschiedenis van de eerste twee zonen van Abraham de problemen onder de gelovigen in Galatië. Hij laat zien dat wet en genade nooit samen kunnen gaan en dat het een groot gevaar is wanneer men dat wel probeert te doen. Deze geschiedenis laat de verschillen zien tussen wet en genade. Het ene is slavernij, het andere vrijheid. God heeft Abraham zegen belooft en komt zelf die belofte na. Het God proberen te helpen met eigen werken sluit Zijn genade buiten. Met alle consequenties van dien zoals we in het volgende hoofdstuk zullen lezen.mp3.png Galaten 5 deel 1 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze verzen spreekt Paulus over het centrale thema van de brief. De gelovige is door de Heer vrijgekocht van de vloek van de wet. Hij wordt nu geacht als een vrij mens te leven in de dienst aan de Heer. Door weer onder de wet te gaan leven stelt hij zich weer onder slavendienst. In dat geval zal hij niet de vreugde ervaren die vrijheid in Christus ons geeft, integendeel, Christus zal hem niets baten.....men leeft weer onder de vloek.mp3.png Galaten 5 deel 2 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In Gal.5:6-12 vraagt Paulus de gemeenten in Galatië hoe het toch komt dat zij het juiste spoor verlaten hebben. Hun mix van wet en genade komt niet van God en is daarom een ernstige afwijking. En het gaat niet om leer alleen maar ook om wat dit doet in hen, maar ook ons, geloofsleven. Paulus is echter niet moedeloos. Hij gelooft dat gelovigen die hun geloof serieus nemen terug zullen keren. Hij confronteert hen met de vervolging die hij doormaakt voor het evangelie. Laten ook wij vasthouden aan de christelijke vrijheid door in en door de Geest elkaar in liefde te dienen.mp3.png Galaten 5 - deel 3 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze prediking wil ik Paulus volgen in het hart van het leven dat voortkomt uit het evangelie. Als de wet dan niet ons morele kompas is, wat dan wel? Het antwoord is: leven door de Geest waarbij liefde het leidend beginsel is. In het volgend gedeelte zal ik hier op doorgaan.mp3.png Galaten 5 deel 4 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Galaten 5 vanaf vs 13mp3.png Efeze - Inleiding - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.mp3.png Efeze 2 (deel 1/2) - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In Ef.2:1-10 vinden we de uitwerking van Gods liefde en genade in het leven van een gelovige. Paulus laat zien hoe God ingreep in het leven van de mens die in zonden en misdaden mijlenver van Hem vervreemd was. De mens staat van nature onder invloed van de wereld, satan en de zonde en daarom onder het oordeel van God. Tegen die zwarte achtergrond blinkt het evangelie dat de mens levend maakt in en met Christus en Hem dezelfde plaats als de Heer geeft, terwijl hij dood is voor wat betreft de zonden en misdaden. En dat alles geeft God als genadecadeau aan ieder die Christus gelovig wil aanvaarden.mp3.png Efeze 2 (deel 2/2) - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In 2:11-22 richt Paulus zich tot zijn medechristenen met een heidense achtergrond en geeft hen de opdracht eens stil te staan hun huidige positie in Christus in vergelijking met waar ze vandaan kwamen. In dit gedeelte wordt ernstig duidelijk hoe zij zonder de Schepper leefden, terwijl God Israël als Zijn bijzonder eigendom verkoren had en hen door de wet afgescheiden heeft van de andere volkeren. Maar nu is alles anders. De Heer heeft in de verlossing door Zijn Zoon een heel nieuw volk, bestaande uit verloste Joden en heidenen, geschapen. En deze twee die eens vijanden waren heeft Hij door de vrede van Zijn Zoon met elkaar en Zichzelf verzoend.