Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Categorie: NT - Brieven
Pagina 9 van 10
Volgorde bestanden door:
Naam | Datum
 
Selecteer alles
- Selecteer de checkbox om meerdere bestanden tegelijkertijd te downloaden en klik op vervolg.
- Klik op de titel om details te bekijken en één bestand te downloaden.
- Klik op de naam van de auteur om een e-mail te versturen.
Bestanden:
mp3.png Hebreeën 1 - De Zoon boven de engelen - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hebreeën 1 en 2:1-4mp3.png Hebreeën 2 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hebr.2:5-18 De Heer Jezus, de Zoon van God is Zoon des mensen geworden om voor ons te kunnen sterven, de dood van haar macht te ontroven en de mens te kunnen herstellen naar zijn oorspronkelijke roeping als heerser over deze aarde. Dit zal hij kunnen doen vanwege zijn verbondenheid met de laatste Adam die een eeuwige heerschappij zal hebben.mp3.png Hebreeën 3 - Waarschuwende en aansporende woorden - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We luisteren naar de waarschuwende en aansporende woorden van de schrijver van de Hebreeënbrief.mp3.png Hebreeën 8 – Het nieuwe verbond - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het oude verbond stopte bij de dood en de opstanding van de Heere Jezus . Het nieuwe verbond wordt gekenmerkt door vergeving van zonden die tot stand is gekomen door Zijn werk. Al onze zonden zijn weg gedaan! Wij leven onder het nieuwe verbond en hebben kennis en gemeenschap met onze Heer. (Matt 26:26-28)mp3.png Hebreeën 8 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze lezing wil ik u meenemen naar een van de centrale kenmerken van de brief. Vanuit het langste citaat uit het OT laat de schrijver zien dat God al lang geleden een nieuw verbond beloofd had. En dit is een verbond waarvoor de Heer Jezus borg staat door zijn bloed. Het verbond wordt gekenmerkt door wedergeboorte, kennis van de Heer en volledige vergeving van zonden. En daarmee werd het oude verbond terzijde gesteld.mp3.png Hebreeën 9 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De schrijver van de brief laat aan de lezers zien dat het offer van de Heer Jezus superieur is aan alle offers van het oude verbond. Maar ook laat hij daarmee zien dat er zoveel offers waren vanwege de vele verschillende facetten van het offer van de Heer. Het verlost ons van de zonde, het reinigt ons van een zonde-geweten waardoor we vrijmoedig kunnen en mogen naderen tot God Zelf in het hemels heiligdom. Het offer van de Heer, waardoor Hij Zijn bloed gaf in plaats van ons leven is de herdenking van het grote verlossingswerk dat Hij volbracht heeft.mp3.png Hebreeën 10 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heb.10:1-25 Hoewel God de dierenoffers in het oude testament geboden had, had Hij daar toch geen behagen in. Ze konden niet werkelijk de zonden wegnemen en ook de offeraar had maar zeer kortstondig baat bij de vergeving. Uiteindelijk waren het ook alleen typen van het offer van de Heer Jezus. Het offer van Zijn lichaam, gebracht in liefdevolle gehoorzaamheid aan Zijn Vader, heeft daadwerkelijk de zonden weggenomen. En dit geeft ons volle vrijmoedigheid om tot God in de hemel te naderen. Het zondeprobleem is opgelost; de vergeving volkomen en eens en voor altijd.mp3.png Hebreeën 10 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In dit gedeelte roept de schrijver de gelovigen op tot standvastigheid in het geloof. Zij hadden in het verleden veel geleden maar hadden door het verlies van moed de neiging het geloof te verlaten en de Heer te loochenen. Hij roept hen echter op vast te houden omdat volharding in het geloof nu juist het centrale kenmerk van een leven is waarin God een welbehagen heeft. Hij zal vervolgens aan de hand van de galerij der geloofsgetuigen laten zien dat God achter de gelovige staat. Verder gaat hij hier in op de vraag wat dan precies dat geloof inhoudt om te eindigen dat het juist de Heer Jezus is die ons in dat geloof is voorgegaan en Die ook de Inhoud van dat geloof is.mp3.png Hebreeen 11 - Geloof - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.mp3.png Hebreeen 12 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veel gelovige lijden omwille van hun geloof en omwille van de gerechtigheid. Zij worden vervolgd, mishandeld, bestolen, uitgejouwd en uitgestoten. We zouden ons af kunnen vragen waar God in dit alles is en waarom Hij dit toelaat. Maar dan zien we in Gods Woord dat Hij daar een doel mee heeft. En het is zo belangrijk dat doel voor ogen te houden als we lijden. Lijden is een onderdeel van de opvoeding van God. De weg tot verheerlijking en heerlijkheid gaat altijd via lijden en vernedering. Zo is het met de Heer Jezus gegaan en zo zal het dus ook met ons gaan. Maar Hij heeft er een heerlijk doel mee, de verheerlijking samen met Zijn Zoon. En in dat lijden zijn we nooit alleen; daarom hebben we een hogepriester die in alles heeft geleden om ons genade en kracht te geven in dat lijden.