Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Categorie: Hebreeën
Pagina 1 van 2
Volgorde bestanden door:
Naam | Datum
 
Selecteer alles
- Selecteer de checkbox om meerdere bestanden tegelijkertijd te downloaden en klik op vervolg.
- Klik op de titel om details te bekijken en één bestand te downloaden.
- Klik op de naam van de auteur om een e-mail te versturen.
Bestanden:
pdf.png Hoofdlijn Hebreeën (PDF) - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De hoofdlijn van het bijbelboek Hebreeënmp3.png Hebreeen - Inleiding - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze eerste lezing neem ik u mee in een stukje achtergrond van deze brief dan wel dit boek. Vervolgens zullen we de verschillende thema's doornemen die in deze brief besproken worden. Ten laatste zullen we globaal door de verschillende hoofdstukken heenlopen om te zien wat de schrijver zoal aan bod laat komen.mp3.png Hebreeen 1 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hebreeën 1:1-2:4.
In dit eerste hoofdstuk vinden we uitgebreid aan bod komen:
1) God spreekt tot ons door Zijn Woord; in de laatste dagen door het vleesgeworden Woord.
2) De Zoon groter/verhevener dan de engelen
3) De Zoon is de Schepper; God spreek tot Hem.
4) Laten wij acht geven op Hem en niet afdwalen van Hem door wie God gesproken heeft.mp3.png Hebreeen 2 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hebr.2:5-3:6
In het vorige deel hebben we gezien dat de Heer Jezus als de Zoon van God, de Schepper is, ver verheven is boven de engelen. In dit gedeelte zien we dat deze zelfde Zoon van God mens geworden is. Daarmee is Hij als zoon van de mens ook de wettige erfgenaam geworden van de beloften die God eenmaal aan Adam gedaan heeft. Maar ook heeft Hij voor de mens (maar allermeest de gelovigen) willen lijden en sterven om hen te verlossen en voor hen een getrouw hogepriester te kunnen zijn. Hij is voor het huis van God, de gelovigen, net zo trouw als Mozes toentertijd voor de Heer en het volk was. Alleen is de Heer Jezus weer ver verheven boven Mozes omdat die slechts een dienaar (en daarmee onderdeel van het huis) was terwijl de Heer Jezus de Zoon en daarmee Schepper van het huis is.mp3.png Hebreeen 3 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hebreeën 3:7-4:13
In de gemeenschap van Joden die de schrijver aanschreef waren er mogelijk mensen die afhaakten te geloven in Jezus Christus ondanks het apostolisch getuigenis. Ook waren er die het evangelie wel gehoord hadden maar er niet in geloofden. Zij deden hetzelfde als de generatie die tijdens de exodus uit Egypte verlost waren; zij hechten geen geloof aan Gods Woord. Aan de hand van de geschiedenis in Exodus en Numeri waarschuwt de schrijver hen dat zij dreigen achter te blijven (in de woestijn) en niet in te gaan in de beloofde rust.
Ook voor ons geldt dat we de boot kunnen missen als we in ongeloof reageren op wat God gesproken heeft. Daarom zouden we elkaar aanmoedigen, vertroosten en aansporen om ons toe te wijden aan onze hemelse Heer.mp3.png Hebreeen 4&5 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In Hebreeën 4:14-6:3 vinden we de inleiding tot een van de hoofdthema's van de brief: het hogepriesterschap van Christus. In dit gedeelte zal de schrijver ons laten zien dat we een hogepriester nodig hebben als volk in de woestijn. Vervolgens laat Hij enkele overeenkomsten en contrasten zien tussen Christus en Aaron. Daarna toont Hij ons dat Christus door de Vader "eigenhandig" is aangewezen en begroet als hogepriester naar de orde van Melchizedek. Hij zou nu direct door willen gaan naar de essentie van dat hogepriesterschap maar zal eerst stil staan bij de geestelijke stilstand van zijn publiek. Er was een gevaarlijke dieptepunt in hun geestelijk leven waar hij hen graag snel uit wilde krijgen alvorens door te gaan naar de inhoud van dat priesterschap.mp3.png Hebreeen 5&6 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De schrijver zou in deze hoofdstukken graag verder gaan met de beschrijving van de superioriteit van het hogepriesterschap van de Heer Jezus boven dat van Aaron. Helaas laat hun geestelijke gezondheid niet toe dat hij hiermee direct verder gaat. Hij waarschuwt hen eerst voor wat er kan gebeuren wanneer zij terug zouden keren naar het Jodendom. Mogelijk zou God hen niet langer toestaan de weg van de volmaaktheid van het werk van de Heer te gaan. Maar gelukkig heeft de schrijver goede hoop en spoort hen aan in geloof en geduld verder te gaan. Om hen te laten zien dat de Heer in alles een beter hogepriester is dan dat van het Levitische priesterschap vertelt hij hen de betekenis van Genesis 14 waar de wonderlijke persoon en geschiedenis van Melchizedek tegenkomen.mp3.png Hebreeen 7&8 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze studie ga ik verder met de argumenten van de schrijver over waarom het hogepriesterschap van de Heer Jezus zoveel groter is dan dat van het Aaronitisch priesterschap. Hij doet dit weer aan de hand van Psalm 110 waarbij iedere keer op een ander woord de nadruk legt om de verschillen te laten zien. Ondertussen heeft hij ons ook reeds gewezen op het feit dat de Heer de Garantie is voor het nieuwe verbond. Dit nieuwe verbond, wat reeds door Jeremia werd aangekondigd als een verbond met de twee huizen Israëls, is feitelijk al ingegaan toen het werk van de Heer (in dood, opstanding, hemelvaart en het uitstorten van Gods Geest) vervuld was. Het is de vervulling van al Gods beloften in Christus. Daarmee is het oude verbond met Israël, dat van de Sinaï, terzijde gesteld en weggedaan en leeft de gelovige onder het nieuwe verbond. Voor Israël als volk is dit echter nog niet zo. Zij zullen pas onder dit verbond komen wanneer zij zich als volk zullen bekeren tot Jezus de Messias......hetgeen in de nabije toekomst zal gebeuren.mp3.png Hebreeen 9 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze studie over Hebr.9 lezen we over de verschillen tussen enerzijds de OT-ische offers en anderzijds het offer van de Heer Jezus. En dat niet alleen in aard (wie, wat, waar, hoe vaak en wanneer) maar ook in effect (reiniging vlees vs geweten en tijdelijk vs voor altijd).mp3.png Hebreeen 10 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In hoofdstuk 10 gaat de schrijver verder met de geschiktheid van het offer van de Heer om voor eeuwig zonden te vergeven in vergelijking met de ondoelmatigheid van de offers onder de wet. Wanneer we dan gezien hebben dat er nu volkomen vergeving van zonden is nodigt hij hen uit op grond van dat volkomen werk van de Heer vrijmoedig het hemels heiligdom binnen te gaan. Maar ook roept hij hen elkaar te bemoedigen en aan te sporen. Het verlaten van de Heer is namelijk een zeer ernstige zaak die niet zonder gevolgen is. Maar hij heeft goede hoop voor hen en roept het op terug te kijken, vooruit te zien en op grond daarvan te volharden.