Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Categorie: Zacharia (2015)
Pagina 1 van 2
Volgorde bestanden door:
Naam | Datum
 
Selecteer alles
- Selecteer de checkbox om meerdere bestanden tegelijkertijd te downloaden en klik op vervolg.
- Klik op de titel om details te bekijken en één bestand te downloaden.
- Klik op de naam van de auteur om een e-mail te versturen.
Bestanden:
mp3.png Zacharia deel 1 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hot

Zach.1 en 2: In deze lezing geef ik een inleiding op de tijd en omstandigheden waarin de profeet Zacharia (en Haggaï) hun boodschappen van de Heer krijgen om het volk op te wekken tot herbouw van de tempel. Hierin worden tevens de eerste drie visioenen behandeld die Zacharia ziet. Deze visioenen maken duidelijk dat de Heer oog heeft voor de benarde omstandigheden van het volk, dat Hij de volken die Israël en Juda verstrooid hebben zal oordelen en dat Jeruzalem weer zal worden herbouwd.
Een toepassing van deze visioenen zien we al in de dagen van deze profeten, het einde is het echter niet. Dit zal pas gebeuren wanneer de Messias gekomen zal zijn en Israël tot geloof in haar Messias gekomen is.mp3.png Zacharia deel 2 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hot

Zie deel 1 voor details.mp3.png Zacharia deel 3 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hot

Zach.3 In deze lezing neem ik u mee naar het vierde visioen van de profeet Zacharia waarin hij de reiniging van Jozua de hogepriester “meemaakt”. Deze reiniging blijkt echter niet alleen over Jozua te gaan maar is een beeld van de reiniging van het volk, de stad en het land. En dit alles blijkt plaats te kunnen vinden op basis van de komst en het werk van de Messias, de Knecht van de Heer, de Spruit.mp3.png Zacharia deel 4 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hot

Zie deel 3 voor details.mp3.png Zacharia deel 5 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hot

Zacharia 4 & 5
Zacharia krijgt het visioen van de kandelaar en de olijfbomen waarin we zullen zien dat dit spreekt van het profetisch getuigenis van God tot Zijn volk. We zien hierin dat God door Zijn Woord en Geest tot Israël (en ook tot ons) spreekt, Zijn volk zal leiden en herstellen. En dit profetisch Woord spreekt altijd over de komst van de Messias als de vervulling van Gods beloften aan Zijn volk.
In het volgende visioen, dat van de vliegende boekrol, zal de Heer Zacharia laten zien dat het herstel van Zijn volk altijd gepaard gaat met Zijn oordeel over hen die zich niet willen bekeren. En in het visioen van de vrouw in de efa dat God de goddeloosheid zal verwijderen uit Zijn land en zal terugsturen naar de bakermat van de goddeloosheid en rebellie tegen Hem, Babel.mp3.png Zacharia deel 6 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hot

Zie deel 5 voor details.mp3.png Zacharia deel 7 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hot

Zacharia 6
In dit laatste visioen zien we vier wagen die mogelijk engelen/geesten van de Heer zijn die Zijn oordeel uitvoeren op de aarde. We vinden dan ook het oordeel over Babel. In het tweede deel zien we de kroning van Jozua de hogepriester. Deze kroning staat symbool voor de kroning van de Messias, de Spruit, de Knecht van de Heer, die Koning en Priester in één Persoon is. Hij zal de daadwerkelijke grote hogepriester zijn die de toekomstige tempel zal herbouwen waarvan de tempel van Jozua en Zerubbabel “slechts” een voorbeeld is. We zien hier ook in dat het de Heer Zelf is die dit Joodse overblijfsel aanmoedigt en kracht geeft in zware tijden, zoals onze Heer ook ons aanmoedigt om in de kracht van Zijn Geest Hem te dienen en trouw te zijn.mp3.png Zacharia deel 8 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hot

Zie deel 7 voor details.mp3.png Zacharia deel 9 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hot

In de hoofdstukken 7 en 8 vraagt het volk of zij, nu het herstel van de tempel al zo’ n eind gevorderd is, nog wel geacht worden de vastendagen te houden. God antwoord op die vraag met tweeërlei antwoord. Het eerste, H.7, is negatief waarbij Hij hen vraagt of zij met dat vasten God hebben gezocht of dat het meer voor zichzelf was. God stelt dit aan de orde omdat hij gehoorzaamheid en vraagt en geen zelfbedachte religieuze regels. Hij roept hen daarom op te doen wat Hij daadwerkelijk wil, goed-zijn voor de naaste, recht en gerechtigheid, omdat de afwezigheid hiervan uiteindelijk de hele reden van de ballingschap en verwoesting van de tempel was. Met het tweede antwoord, H.8, belooft Hij hen met een tiental geweldige beloftespraken Zich weer volledig tot Jeruzalem te wenden en uiteindelijk het vasten in feesten te veranderen. Het hele volk Israël zal weer Gods uitverkoren volk op aarde zijn waar de andere volkeren jaloers op zullen zijn.mp3.png Zacharia deel 10 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hot

Met Zacharia 9 zijn we aangekomen op het tweede grote deel van deze profetie. Het zal meer en gedetailleerdere vergezichten bevatten dan de eerste hoofdstukken. Dit hoofdstuk draagt het wonderbaarlijke profetische fenomeen van de doorgaande lijn van de komst van de Messias die met Zijn eerste komst direct doorloopt in het komende aardse koninkrijk. Dit had ook kunnen gebeuren wanneer Israël haar Messias aangenomen had. Toch wist God dat dit niet zou gebeuren en dat er een niet-geopenbaarde periode van de gemeente van Jezus Christus tussen zou komen. Maar evengoed beschrijft de rest van het hoofdstuk wat er in de eindtijd zal gebeuren ten aanzien van Israël en hoe zij in Gods kracht hun tegenstanders zullen overwinnen en hun land weer zullen bewonen in rust en vrede. Toch zien we ook een mogelijke toepassing van dit hoofdstuk op de periode van het Grieks-Macedonische wereldrijk.