Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Categorie: Zacharia (2015)
Pagina 2 van 2
Volgorde bestanden door:
Naam | Datum
 
Selecteer alles
- Selecteer de checkbox om meerdere bestanden tegelijkertijd te downloaden en klik op vervolg.
- Klik op de titel om details te bekijken en één bestand te downloaden.
- Klik op de naam van de auteur om een e-mail te versturen.
Bestanden:
mp3.png Zacharia deel 11 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In hoofdstuk 10 spreekt Zacharia over de komende zegen over het land Israël. We zien hier duidelijk de belofte van de Heer Juda en Israël weer definitief te verenigen in één volk en hen terug te brengen in hun land. We zien hier als het ware een herhaling van de Exodus; maar nu zullen zij niet teruggebracht worden uit Egypte maar ook uit Assur en vanuit de einden der aarde. Vanuit overal waar zij in slavernij heen gedeporteerd en verstrooid zijn zulen zij terugkeren.

In de verzen 32-36 van Hebr.10 brengt de apostel Paulus de aangeschreven in gedachten terug naar de beginperiode van hun bekering. Hij laat hen weer zien hoe zij geleden hebben, vervolgd en beroofd werden, maar dit alles in blijdschap aanvaarden als behorend bij gelovigen die in een Christus-vijandige wereld leven. En dit geldt niet alleen hen maar voor ieder die de kant van de Heer Jezus kiest in deze wereld. Als Hij de verworpene is, zijn wij dat ook. Dat we dit vaak niet ervaren heeft er alles mee te maken dat we vaak geen vrijmoedige getuigen zijn of dat we ons vooral op “goede werken” voorstaan, maar slechts mondjesmaat van de Heer willen en/of durven getuigen. Daarom een oproep om te staan voor Wie wij geloven. Hij is de enige redding en enige remedie voor deze wereld.mp3.png Zacharia deel 12 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In Zacharia 11 vinden we dat de Heer Zacharia als Herder laat optreden voor het volk. In Zijn rol als goede Herder, representatief voor de rol van de Heer voor Israël, maakt hij gebruik van twee stokken die staan voor de wijze waarop de Heer Zijn volk wilde weiden. Vanwege het feit dat hij echter verworpen werd, worden de twee stokken verbroken….met grote gevolgen. En precies dit spreekt van wat er enkele honderden jaren later met de goede, de ware Herder van Israël zou gebeuren. Dit had grote gevolgen voor de kudde, die uiteengejaagd werd onder het oordeel van God.
Daarna zal Zacharia ook de rol van de anti-herder spelen, een rol die gerealiseerd zal worden in de komst van de antichrist van de laatste dagen.mp3.png Zacharia deel 13 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In Zacharia 12 vinden we het eerste gedeelte van de laatste last, een godsspraak over Israël. In deze laatste drie hoofdstukken vinden we het oordeel van de Heer over het ongelovig deel van het toekomstig Israël, een oordeel dat de Heer zal uitvoeren door de volkeren als Zijn gesel te gebruiken maar dat uitmondt in Zijn oordeel over de volkeren.
De Heer zal de volkeren naar Israël verzamelen om Israël op de knieën te dwingen hetgeen zal resulteren in de bekering van het overige deel van Israël, waarna de Heer zal verschijnen en er een nationale rouw te midden van het volk zal zijn als reactie op het verschijnen van hun Messias.mp3.png Zacharia deel 14 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In Zacharia 13 vinden het vervolg op de bekering van Israël, de reiniging van volk en land, het verwijderen van de afgoden en de valse profeten. Daar waar in het vorige hoofdstuk de verantwoording van Israël in de verwerping van de Messias breed uitgemeten wordt, vinden we hetzelfde “slaan van de Herder” hier bekeken vanuit het perspectief van de Heer. De verwerping en het oordeel over de goede Herder is altijd onderdeel van Gods heilspaln geweest en was noodzakelijk voor de geestelijke verlossing van het volk.
Het laatste gedeelte bespreekt wat er zal gebeuren in wat we noemen, de grote verdrukking, de dag der benauwdheid van Jakob, waarin een groot deel van het volk zal omkomen.mp3.png Zacharia deel 15 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In Zacharia 14 vinden we wel “de kleine Openbaring” van de profeten. In dit gedeelte vinden we de overgang van de bekering van het volk als voorwaarde voor de komst van de Messias en Zijn koninkrijk zoals we dat ook in het nieuwe testament vinden, “bekeert u want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”.
De hele heilsgeschiedenis zal uitlopen op de vervulling van de beloften aan Adam, Abraham en David. Het koninkrijk van de Steen, de grote Zoon van David, zal aanbreken en Hij zal op, dan wel over de aarde regeren. Daarmee zijn de profetieën vervuld en de profetie van Daniël aangaande de 70 weken vervuld. Een periode waarin alleen de Naam van de Heer verheerlijkt zal worden en waarin de Heer de volken in recht en gerechtigheid zal overheersen.