Op deze website vindt u bijbellezingen van Theo du Crocq en Wijnand Heidenrijk.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.