Overzicht Zoek Boven
Samenvatting
Titel
Bestandsnaam
Licentie
Grootte
Hoe gaan we met verschillen om? (deel 2)
20220814_Theo_du_Crocq_hoe_gaa..._om.mp3
None
6.07 MB

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.